Piagam Pelanggan

Di Etiqa, anda berada di tengah-tengah semua yang kami lakukan. Kami telah membantu memudahkan berjuta-juta rakyat Malaysia untuk melindungi aset mereka, mengekalkan gaya hidup mereka, dan membina masa depan yang lebih baik.

Piagam Khidmat Pelanggan telah ditubuhkan pada tahun 2011 dengan tujuan untuk menggariskan komitmen utama dan piawaian perkhidmatan untuk semua penanggung insurans dan pengendali Takaful apabila menyediakan perkhidmatan mereka kepada pelanggan.

Kami komited untuk memenuhi keperluan pelanggan kami, dan dipandu oleh Layanan Adil Pelanggan kami, kami telah menggariskan empat tonggak standard perkhidmatan sebagai komitmen kami untuk menyediakan pelanggan kami dan keluarga mereka dengan penyelesaian yang tepat dari pelbagai produk dan perkhidmatan konvensional dan *Islam kami di bawah Etiqa Family Takaful Berhad dan Etiqa General Takaful Berhad.

*Nota: Melalui Etiqa Family Takaful Berhad dan Etiqa General Takaful Berhad, kami menawarkan penyelesaian Syariah yang tepat untuk memenuhi keperluan pelanggan kami yang berbeza. Pasukan kami yang berkelayakan Syariah akan memastikan bahawa panduan dan struktur serta proses yang ada untuk mematuhi keperluan Syariah dikaji secara berkala.

Piawaian Perkhidmatan

Ketahui lebih lanjut tentang komitmen kami untuk memberi perkhidmatan kepada anda dengan cekap dan berkesan yang mungkin.

Piawaian Perkhidmatan
Keterangan
Hasil yang Dijangkakan
Insurans/Takaful Boleh Diakses
Menawarkan model penglibatan aktif di mana pelanggan kami menyedari:

· Pilihan berbilang saluran dan kebolehcapaian untuk pembelian dan pertanyaan.
· Di mana dan bagaimana untuk memberikan maklum balas, cadangan, dan aduan.

Untuk maklumat lanjut, sila klik di sini.
Perkhidmatan Penglibatan dan Penambahbaikan yang Lebih Baik
Kenali Pelanggan Anda
Fahami profil pelanggan dengan secukupnya untuk:

· Ketahui dan jangkakan keperluan dan pilihan pelanggan kami.
· Minta maklumat dan dokumen yang diperlukan untuk memberi nasihat terbaik kepada pelanggan kami.
· Menawarkan produk dan perkhidmatan yang sesuai.

Untuk maklumat lanjut, sila klik di sini.
Bina Amanah
Perkhidmatan yang tepat pada masanya, telus dan cekap
Menyampaikan perkhidmatan yang lancar di mana pelanggan kami menyedari:

· Tanggungjawab kami terhadap pelanggan.
· Standard perkhidmatan yang dijangkakan dan masa yang diambil untuk menyampaikan perkhidmatan ini, iaitu, masa yang diambil untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan aduan.
· Di mana dan bagaimana untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan, iaitu, ciri dan kos produk.

Untuk maklumat lanjut, sila klik di sini.
Berikan Ketenangan Minda kepada Pelanggan
Proses Penyelesaian Tuntutan adil, tepat pada masanya dan telus
Menyampaikan pengalaman pemprosesan dan penyelesaian tuntutan yang lancar di mana pelanggan kami menyedari:

· Prosedur, dokumentasi, dan langkah-langkah, termasuk pelbagai pilihan (jika ada) untuk pemberitahuan pertama kerugian sekiranya berlaku tuntutan.
· Standard perkhidmatan yang dijangkakan untuk pemprosesan tuntutan dan masa tertentu yang diambil untuk setiap langkah dalam peringkat pemprosesan tuntutan.
· Pelbagai mekanisme penyelesaian untuk pembayaran tuntutan yang tidak memuaskan.

Untuk maklumat lanjut, sila klik di sini.
Berikan Ketenangan Minda kepada Pelanggan

Empat tonggak standard perkhidmatan piagam

Kami akan menjadikan produk Insurans/Takaful mudah diakses melalui pelbagai saluran, secara fizikal dan maya, untuk mendapatkan maklumat, membeli atau membuat pertanyaan.
 1. Kami menawarkan model penglibatan aktif di mana anda akan dimaklumkan tentang:
 • Pilihan berbilang saluran dan kebolehcapaian untuk membuat pembelian dan pertanyaan.
 • Di mana dan bagaimana untuk memberi maklum balas, cadangan dan aduan.
 1. Kami memaklumkan anda tentang saluran fizikal dan penglibatan yang tersedia untuk anda untuk membeli produk atau membuat pertanyaan. Khususnya, kami memberi anda akses mudah kepada yang berikut:
 • Pencari ejen Insurans/Takaful
 • Senarai saluran penglibatan pelanggan, iaitu laman web korporat, portal web pelanggan layan diri, sembang langsung dan pusat panggilan.
3. Kami akan memaklumkan kepada anda tentang ketersediaan saluran yang mungkin berbeza dari semasa ke semasa. Kami akan secara aktif mendapatkan maklum balas, cadangan atau aduan tentang bagaimana kami boleh memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan
 1. Kami menyediakan anda dengan pelbagai saluran untuk memberikan maklum balas dan cadangan anda. Untuk menghubungi kami, sila klik di sini.
 2. Kami menjalankan maklum balas/tinjauan kepuasan pelanggan secara berkala untuk memastikan keperluan dan jangkaan anda dipenuhi.

Kami akan berusaha untuk membantu pelanggan mencari produk yang sesuai untuk memenuhi keperluan mereka.

 1. Kami memastikan bahawa kakitangan dan ejen yang berpengetahuan dan beretika bersedia untuk berkhidmat kepada anda.
 2. Latihan:
 • Kami memastikan bahawa pekerja dan perantara kami dilatih dengan betul mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan.
 • Latihan disediakan pada bila-bila masa produk baru dilancarkan. Kami juga menjalankan kursus penyegaran pada produk sedia ada secara berkala.
 1. Untuk memahami profil dan keperluan anda dengan secukupnya, kami:
 • Dengarkan anda dengan penuh perhatian.
 • Akui dan fahami dengan betul keperluan dan pilihan anda.
 • Minta maklumat dan dokumen yang diperlukan untuk memberi nasihat kepada anda dengan sewajarnya dan selaras dengan Kod Amalan industri mengenai Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.
 • Menawarkan pilihan produk dan perkhidmatan yang sesuai untuk memenuhi keperluan dan kehendak anda.

4. Sebarang pilihan yang diberikan kepada anda akan dijelaskan dan berdasarkan "opt-in-basis", contohnya penunggang, berkongsi / menggunakan maklumat anda untuk tujuan pemasaran dan penyelidikan.

 

Kami akan menetapkan tanggungjawab yang jelas terhadap pelanggan dan menegakkannya.

Kami mempunyai komitmen standard mengenai tanggungjawab yang jelas yang ditulis dalam Piagam Pelanggan kami dan ia merangkumi prinsip panduan berikut:

 1. Objektif Piagam yang jelas dan ringkas.
 2. Misi.
 3. Nilai-nilai yang kami berikan kepada anda, seperti keadilan, ketelusan, integriti, etika, profesionalisme, ketepatan masa.
 4. Saluran komunikasi yang cekap / berkesan.

Kami akan menetapkan jangkaan yang jelas mengenai masa yang diambil untuk pelbagai perkhidmatan.

Untuk membolehkan pelanggan kami mempunyai jangkaan yang jelas mengenai masa yang diambil untuk pelbagai perkhidmatan:-

 1. Penyampaian Perkhidmatan: Maklumat mengenai masa pemulihan penyampaian perkhidmatan disediakan dalam Piagam Pelanggan melalui pelbagai saluran (ibu pejabat / cawangan / pusat panggilan / laman web).
 1. Piawaian yang akan diguna pakai:
 • Hidangkan Pelanggan Walk-in dengan Segera

Kami akan memastikan perkhidmatan dasar/ sijil yang cekap dan menyediakan dokumentasi yang relevan tepat pada masanya.

 1. Kami akan memaklumkan kepada anda tentang setiap langkah dan dokumentasi yang diperlukan untuk mengubah, memperbaharui, menyerahkan atau membatalkan polisi/sijil, contohnya apa yang berlaku apabila terdapat perubahan pada polisi/sijil, notis mengenai pembaharuan, dan lain-lain serta akibat yang timbul daripada mana-mana tindakan ini.
 2. Kami akan mengingatkan anda untuk memaklumkan kepada kami tentang sebarang perubahan dalam risiko sebelum pembaharuan, melalui notis pembaharuan yang kami keluarkan kepada anda.
 3. Kami mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan dalam semua urusan kami dengan anda.
Aras perkhidmatan sasaranKehidupan dan Kesihatan termasuk TakafulInsurans Am dan Takaful
Pengeluaran Polisi/Sijil untuk Pelanggan Baru dan Sedia Ada

·         Dalam tempoh 5 hari bekerja

·         Dalam tempoh 10 hari bekerja (di mana maklumat tambahan diperlukan dan/atau melibatkan keadaan perubatan yang sedia ada)

Motor

·        Segera untuk e-dasar

·        Dalam tempoh 5 hari bekerja bagi permohonan manual (kenderaan baru mesti berdaftar dengan JPJ)

Bukan Motor

·        Dalam tempoh 10 hari bekerja (terpakai untuk individu sahaja, bukan kumpulan)

Perubahan berkaitan bukan kewangan kepada Dasar/Sijil·        Dalam tempoh 3 hari bekerja

·        Motor: Dalam tempoh 3 hari bekerja

·        Bukan Motor: Dalam tempoh 5 hari bekerja

Perubahan berkaitan kewangan kepada Dasar/Sijil

·         Dalam tempoh 5 hari bekerja

·         Dalam tempoh 10 hari bekerja (di mana maklumat tambahan diperlukan dan/atau melibatkan keadaan perubatan yang sedia ada)

·         Motor: Dalam tempoh 3 hari bekerja

·         Bukan Motor: Dalam tempoh 5 hari bekerja

Pengembalian semula Dasar/Sijil·         Dalam tempoh 10 hari bekerja

·         Motor: Dalam tempoh 3 hari bekerja

·         Bukan Motor: Dalam tempoh 5 hari bekerja

Pengeluaran Notis Pembaharuan Polisi/Sijil dengan Pembaharuan Terjamin

·         Sekurang-kurangnya 30 hari kalendar sebelum tarikh akhir premium/caruman seterusnya

*Untuk selain daripada kaedah pembayaran bulanan.

·         Sekurang-kurangnya 30 hari kalendar sebelum tarikh akhir premium/caruman seterusnya
Pengeluaran Notis Pembaharuan bagi Polisi/Sijil/Rider Bertempoh Layak Diperbaharui

·         Sekurang-kurangnya 30 hari kalendar sebelum tamat tempoh polisi/sijil/rider jangka masa sedia ada

*Untuk selain daripada kaedah pembayaran bulanan.

·         Sekurang-kurangnya 30 hari kalendar sebelum tamat tempoh polisi/sijil/rider jangka masa sedia ada
Pembatalan/Penyerahan Polisi/Sijil dengan Bayaran Balik Premium/Sumbangan·         Dalam tempoh 10 hari bekerja

·         Motor: Dalam tempoh 3 hari bekerja

·         Bukan Motor: Dalam tempoh 5 hari bekerja

Nota: Garis masa di atas tidak mengambil kira proses/pengenalan onboarding yang kami ada untuk produk dan perkhidmatan kami, dan tertakluk kepada keadaan di mana polisi/sijil diterima/diluluskan oleh kami dan/atau pembayaran penuh premium/caruman dibuat dan/atau dokumen lengkap dihantar. 

Kami akan bersikap terbuka dan telus dalam urusan kami.

Maklumat berikut boleh diakses dengan mudah dan disediakan melalui pelbagai saluran komunikasi seperti cawangan/brosur/pusat panggilan/laman web korporat:

 1. Butiran berkaitan produk (iaitu ciri produk, helaian pendedahan produk, terma dan syarat, fakta utama, pengecualian) akan dikongsi di tempat jualan.
 2. Yuran, caj (iaitu apa-apa yuran dan caj selain daripada premium) dan faedah (jika ada) serta kewajipan dalam penggunaan produk atau perkhidmatan (contohnya apabila premium perlu dibayar dan menjelaskan bayaran sebelum jaminan perlindungan).
 3. Kenyataan anti-penipuan dan perkara utama yang perlu diingat, iaitu kerahsiaan maklumat pelanggan, tempoh melihat percuma selama 15 hari dan hak kami untuk menolak atau menerima permohonan.
 4. Semua maklumat di atas hendaklah dijelaskan dan dinyatakan menggunakan kata-kata mudah dan dengan cara yang mudah difahami.

Kami akan mengikuti dan memberikan jawapan / kemas kini yang diperlukan kepada pertanyaan dan aduan pelanggan dengan segera.

 1. Telefon
 • Sekiranya tiada tindakan susulan diperlukan, kami akan cuba menyelesaikan perkara ini semasa panggilan pertama.
 • Di mana tindakan susulan diperlukan, kami akan berbuat demikian dalam tempoh 3 hingga 14 hari bekerja dari tarikh panggilan pertama. Sekiranya kes ini memerlukan lebih banyak masa, kami akan menghubungi dan memberitahu anda mengenai masa tambahan yang diperlukan.
 1. E-mel, Faks atau Pos
 • Kami akan mengakui penerimaan e-mel anda dalam masa 1 hari bekerja dan memberi maklum balas dalam tempoh 3 hari bekerja. Jika lebih banyak masa diperlukan untuk menyelesaikan pertanyaan anda, kami akan menasihati anda pada garis masa yang dijangkakan.
 • Kami akan membalas surat anda dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh penerimaan. Jika lebih banyak masa diperlukan untuk menyelesaikan pertanyaan anda, kami akan menasihati anda pada garis masa yang dijangkakan.
 1. Kaunter/Cawangan
 • Sekiranya tiada susulan diperlukan, kami akan cuba memberikan penyelesaian hubungan pertama dengan segera.
 • Di mana susulan diperlukan, jabatan yang ditugaskan kami akan berbuat demikian mengikut TAT mereka dari tarikh pertanyaan/ aduan.

Nota: Di mana pertanyaan adalah rumit, kami akan menyediakan jangka masa yang munasabah dan memastikan anda sentiasa dikemas kini.

Kami akan memastikan pengendalian aduan yang konsisten dan menyeluruh.

 • Anda akan dimaklumkan tentang pelbagai pilihan untuk mengemukakan aduan melalui saluran yang tersedia, bergantung kepada kehadiran saluran dan mana-mana yang berkenaan iaitu memberikan butiran hubungan unit aduan (nombor telefon, e-mel dan alamat), laman web, dll.
 • Kami akan menjalankan proses pengesahan apabila kami berkomunikasi dengan anda.
 • Kami akan berkomunikasi dengan jelas mengenai isu ini dan mengumpulkan maklumat yang mencukupi supaya penyelesaian yang tepat dapat dibuat.
 • Kami akan menangani isu ini secara adil, objektif dan tepat pada masanya dengan memaklumkan kepada anda tentang keputusan kami tidak lewat daripada 14 hari kalendar dari tarikh penerimaan aduan.
 • Sekiranya kes itu rumit atau memerlukan siasatan lanjut, kami akan memaklumkan kepada anda dengan sewajarnya dan memberikan kemas kini setiap 14 hari kalendar. Jika ia tidak diselesaikan, kami akan memberikan kemas kini dalam tempoh 14 hari kalendar lagi. Selepas itu, selepas setiap 30 hari kalendar.
 • Kami akan memaklumkan anda jika kami tidak dapat menangani isu dalam tempoh masa yang ditetapkan.
 • Sekiranya anda merasakan bahawa pertikaian anda belum diselesaikan secara adil, anda mempunyai pilihan untuk merujuk perkara tersebut kepada Ombudsman Perkhidmatan Kewangan (OFS), tertakluk kepada skop OFS, atau kepada Bank Negara Malaysia (BNM), dalam tempoh 6 bulan selepas menerima keputusan kami.

Ombudsman Perkhidmatan Kewangan

Ketua Pegawai Eksekutif
Ombudsman untuk Perkhidmatan Kewangan (664393P)
Tingkat 14, Blok Utama
Menara Takaful Malaysia
No. 4, Jalan Sultan Sulaiman
50000 Kuala Lumpur
Tel: +603-2272 2811
Emel: enquiry@ofs.org.my
Klik di sini untuk maklumat lanjut mengenai cara mengemukakan pertikaian dengan OFS

Bank Negara Malaysia

Pengarah
Jabatan LINK & Pejabat Wilayah
Bank Negara Malaysia
Peti Surat 10922
50929 Kuala Lumpur
Tel: 1-300-88-5465 (Luar Negara: +603-2174 1717)
Mesin Fax: +603-2174 1515
E-mel: bnmlink@bnm.gov.my

Kami akan menetapkan garis masa yang jelas untuk proses penyelesaian tuntutan dan berusaha untuk menyelesaikan tuntutan dalam tempoh masa yang ditetapkan ini dan secara telus.

 1. Kami akan memaklumkan kepada anda anggaran masa yang diambil untuk proses penyelesaian tuntutan dan standard perkhidmatan yang diharapkan melalui pelbagai saluran (iaitu cawangan / pusat panggilan / laman web / e-mel).
 2. Kami akan memaklumkan kepada anda tentang pengakuan tuntutan anda dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan penyerahan tuntutan.
 3. Kami akan memastikan bahawa ejen kami mengemukakan semua tuntutan yang dikemukakan melaluinya kepada kami dalam masa 3 hari bekerja, kecuali tuntutan berkaitan jenayah yang perlu dimaklumkan dalam masa 24 jam dari masa kerugian.
 4. Sekiranya dokumentasi/maklumat tidak lengkap, kami akan memaklumkan kepada anda dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh pengakuan tuntutan.
 5. Kami akan menasihati anda mengenai prosedur tuntutan utama termasuk pelantikan pelaras, penilaian tuntutan dan lain-lain, dan juga garis masa yang ditetapkan.
 6. Kami akan memaklumkan kepada anda tentang keputusan sebaik sahaja ia dimuktamadkan.

Kami akan memaklumkan pelanggan tentang tahap peningkatan seterusnya jika penyelesaian / penolakan tuntutan tidak memuaskan hati beliau.

 1. Kami akan menyediakan anda dengan saluran yang tersedia untuk anda merayu keputusan atau untuk anda menimbulkan pertikaian (iaitu cawangan / pusat panggilan / laman web / e-mel).
 2. Sekiranya ada tuntutan tidak diluluskan atau jumlahnya tidak sama dengan apa yang telah anda tuntut, kami akan menasihati anda untuk merujuk kepada prosedur untuk membuat rayuan melalui Skim Ombudsman Kewangan dalam kes-kes yang berada dalam bidang kuasa mereka. Untuk maklumat lanjut, sila klik di sini.

 

Piagam Rawatan Adil Pelanggan Kami

Sebagai Institusi Kewangan yang bertanggungjawab, kami berusaha untuk memberikan standard perkhidmatan tertinggi kepada pelanggan kami dan dengan berbuat demikian, kami memastikan bahawa kami melayan pelanggan kami dengan adil supaya kami mengekalkan dan memelihara hubungan jangka panjang dan saling menguntungkan dengan mereka.

Layanan yang adil terhadap semua pelanggan kami tertanam dalam budaya kami. Bersikap jujur, profesional dan beretika dalam semua urusan kami dengan pelanggan kami adalah penting kepada Nilai Teras kami.

Kami berusaha untuk melayan pelanggan dengan hormat dan mengharapkan kakitangan kami dilayan sama rata oleh pelanggan kami.

Kami berusaha untuk memastikan bahawa pelanggan kami diberikan maklumat yang jelas, relevan, dan terkini mengenai semua produk dan perkhidmatan kami supaya mereka dapat membuat keputusan termaklum mengenai produk dan perkhidmatan kami yang paling sesuai dengan keperluan mereka.

Kami komited untuk melindungi privasi dan kerahsiaan data peribadi dan kewangan semua pelanggan kami pada setiap masa.

Kami berusaha untuk memastikan bahawa semua aduan pelanggan ditangani dan ditangani dengan adil dan cepat dan maklum balas pelanggan diambil serius.