Carian
Tutup kotak carian ini.

Maklumat Syarikat

Etiqa adalah peneraju peserta Insurans dan Takaful ASEAN di bawah Kumpulan Maybank, sebuah konglomerat perbankan terkemuka di ASEAN.

Kami menawarkan pelbagai produk Insurans Hayat dan Am konvensional serta pelan Takaful Keluarga dan Am merentasi pelbagai saluran pengedaran melalui kehadiran kami di Malaysia, Singapura, Filipina, Indonesia, dan Kemboja.

Ejen

More than 1 0,0 00 agents

Cawangan

46 branches

Pejabat

17 off ices
17 off ices

Bancassurance Networks

Over 490 bancassurance networks

Struktur Syarikat Kami

Muat turun Etiqa Profil Korporat

Sejarah Syarikat Kami

1970
Malaysia National Insurance Bhd telah diperbadankan
sebagai syarikat swasta terhad oleh saham sebelum ditukar menjadi syarikat awam terhad oleh saham pada tahun 1997
1970
1977
Maybank Assurance (dinamakan semula pada tahun 1986) telah diperbadankan
sebagai syarikat awam terhad oleh saham
1977
1991
Etiqa Offshore Insurance (L) Ltd telah ditubuhkan
1991
1993
Takaful Nasional Sdn Bhd (dinamakan semula pada tahun 1998) telah diperbadankan
sebagai syarikat swasta terhad oleh saham
1993
1998
Etiqa Life International (L) Ltd ditubuhkan
1998
1999
Etiqa diperluas ke Singapura
Mayban General Assurance Berhad bergabung dengan UMBC Insurance (dahulu dikenali sebagai United General Insurance Company Ltd) dan operasi perniagaan mereka kemudian berkembang menjadi cawangan Singapura Etiqa Insurance Berhad pada tahun 2009
1999
2001
Maybank Ageas Holdings Berhad ditubuhkan
Usaha sama antara Maybank dan Fortis International NV (dahulunya dikenali sebagai Mayban Fortis Holdings Berhad), ia memulakan operasinya dengan 3 entiti operasi utama:
- Jaminan Hidup Mayban
- Jaminan Am Mayban
- Mayban Takaful Berhad
2001
2005
Maybank Ageas bergabung dengan Malaysia National Insurance Berhad
Maybank Ageas (dahulu dikenali sebagai Mayban Ageas), insurans Maybank dan cabang takaful yang terdiri daripada Mayban General Assurance, Mayban Life Assurance, dan Mayban Takaful bergabung dengan Malaysia National Insurance Berhad (MNI), syarikat insurans nasional terbesar di Malaysia dan anak syarikatnya, Takaful Nasional Sdn Bhd (TN), penyedia Takaful terulung di Malaysia
2005
2007
Nama 'Etiqa' dilahirkan
MNI dan TN masing-masing ditukar nama kepada Etiqa Insurance Berhad dan Etiqa Takaful Berhad
2007
2013
Etiqa Insurance Pte Ltd telah diperbadankan
2013
2014
Etiqa diperluas ke Filipina
dengan pengambilalihan Etiqa Life and General Assurance Philippines (ELGAP)
2014
2017
Etiqa diperluas ke Indonesia
dengan pengambilalihan PT Asuransi Asoka Mas (dinamakan semula sebagai PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia (EII) pada 18 Februari 2020)
2017
2018
Etiqa dibahagikan kepada empat entiti iaitu Etiqa General Insurance Berhad, Etiqa Life Insurance Berhad, Etiqa General Takaful Berhad dan Etiqa Family Takaful Berhad.
2018
2019
Etiqa diperluas ke Kemboja
dengan penubuhan Etiqa General Insurance Cambodia Plc (EGIC) dan Etiqa Life Insurance Cambodia Plc (ELIC)
2019
2020
Etiqa Digital Solutions telah diperbadankan
2020