Kelestarian

Bidang Fokus Kelestarian Etiqa

Bidang Fokus Kelestarian kami sejajar dengan empat dimensi teras yang menangani Alam Sekitar, Sosial & Tadbir Urus (ESG) dalam konteks penanggung insurans.

Kami percaya bahawa empat dimensi teras ini membolehkan kami menyelaraskan perniagaan kami dengan isu-isu utama yang berkaitan dengan kelestarian, yang berkaitan dengan iklim, alam sekitar, masyarakat & daya tahan kewangan. Dengan berbuat demikian, Etiqa komited untuk menyumbang kepada Matlamat Pembangunan Mampan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UN SDG).

Dimensi 1

Kakitangan dan Komuniti

Kita mulakan dengan membina asas dengan mendidik dan membina budaya kelestarian.

Objektif Dimension 1 adalah untuk mewujudkan nilai yang mampan kepada komuniti & persekitaran dengan mengubah pemikiran & budaya syarikat, kakitangan & komuniti dan untuk menjadi sangat berkesan & meningkatkan tadbir urus diri kami untuk memberikan perkhidmatan Pantas & Mudah & memberikan Nasihat Terbaik kepada pelanggan.

Dimensi 2

Pembekal

Kami percaya bahawa kami perlu menghubungi pembekal kami kerana mereka adalah salah satu tonggak operasi yang memastikan perniagaan kami dijalankan dengan cekap dan lancar.

Objektif Dimension 2 adalah untuk mendidik dan menyokong amalan lestari kepada pembekal kami yang masih dalam perjalanan kelestarian supaya mereka sebagai rakan perniagaan kami, dapat berkembang bersama dengan kami.

Dimensi 3

Pelaburan

Semasa kami melangkah lebih jauh, kami percaya bahawa cara kami menjalankan pelaburan kami adalah penting dalam menyokong matlamat Kemampanan kami.

Objektif kami dalam Dimension 3 dipandu dengan menilai semua aset yang boleh dilaburkan kami dalam analisis kualitatif & kuantitatif bersepadu yang dicuba & diuji, sehingga memberikan analisis ESG yang komprehensif ketika menilai aktiviti pelaburan kami.

Dimensi 4

Pengunderaitan / Pelanggan

Pengunderaitan adalah salah satu komponen yang paling penting dalam perniagaan insurans. Kami percaya bahawa kami perlu menangani aktiviti Pengunderaitan kami dengan teliti.

Objektif kami untuk Dimension 4 akan membolehkan metodologi yang mantap yang menganalisis pelanggan & portfolio kami untuk ESG / risiko iklim & kesan. Dengan berbuat demikian, kami berharap dapat mengembangkan pelanggan hijau kami yang sedia ada dan menyediakan produk & perkhidmatan hijau yang lebih inovatif.

Perjalanan PSI PBB Etiqa

Etiqa dengan berani menyatakan komitmennya terhadap kelestarian dengan menjadi syarikat insurans dan takaful pertama di Malaysia yang menjadi penandatangan Prinsip Insurans Mampan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UN PSI) di bawah Inisiatif Kewangan Program Alam Sekitar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNEP FI).

Melalui inisiatif ini, Etiqa akan menggabungkan empat Prinsip Insurans Mampan, seperti yang dibentangkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam strategi perniagaannya.

Sasaran Kelestarian Etiqa

Cita-cita Kelestarian kami sejajar dengan Komitmen Kemampanan Kumpulan Maybank. Melalui garis masa antara 2025 hingga 2030, kami telah menetapkan tiga Cita-cita Kelestarian. Dua Cita-cita pertama kami adalah untuk memenuhi keperluan ESG Dalaman mengenai Pelaburan kami dan meningkatkan kehidupan 889,387 isi rumah menjelang 2025. Sasaran ketiga kami pada tahun 2030 adalah untuk mencapai status Neutral Karbon untuk pelepasan Skop 1 & 2.

Memenuhi Keperluan ESG Dalaman untuk Pelaburan Ekuiti menjelang 2025

Untuk Ambition 1, kami ingin dapat menentukan gred ESG syarikat dan dengan berbuat demikian, memastikan kami melabur dalam syarikat yang memberikan keuntungan daripada kerja yang memberi manfaat kepada manusia.

Semua Pelaburan Ekuiti Etiqa
untuk memenuhi keperluan ESG dalaman menjelang 2025

ESG Pelaburan dalaman kami berusaha untuk sejajar dengan Maybank atau keperluan ESG yang dimandatkan oleh pelanggan.

 Kami menilai aktiviti pelaburan kami dengan mengadakan libat urus berterusan dengan pihak yang berkaitan, terus mengintegrasikan faktor alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG) dalam keputusan kewangan kami dan menentukan penggredan ESG yang boleh diterima yang boleh memberikan keuntungan kepada Etiqa.

Lihat lagi

Memperbaiki kehidupan 889,387 isi rumah menjelang 2025

Ambisi 2 akan dicapai dengan memperluaskan penawaran insurans mikro dan produk berkaitan kepada kumpulan B40 Malaysia dan B40 setaraf untuk negara-negara serantau serta melalui aktiviti CSR dan CZR yang dirancang.

Menyediakan penyelesaian mampan untuk keperluan sosial, kesihatan dan pendidikan masyarakat, menyasarkan untuk meningkatkan kehidupan 889,387 isi rumah menjelang 2025

Kami percaya bahawa kemampuan dan kebolehcapaian dengan nilai perlindungan yang baik adalah apa yang pelanggan kami mahukan.

Ini akan menangani matlamat kami untuk membolehkan perlindungan perlindungan yang lebih luas untuk komuniti dan menyediakan kemasukan kewangan kepada kumpulan yang kurang dilayan & B40. Oleh itu, kami berusaha untuk membuat persembahan kami, mudah difahami, mudah dibeli dan bebas masalah untuk membuat tuntutan.

Di samping itu, kami akan meneruskan aktiviti CSR dan CZR kami yang terkenal yang merangkumi program utama Air Bersih untuk Kampung Luar Bandar, Mammogram Percuma dan Pemeriksaan Kanser Serviks untuk Wanita kurang bernasib baik.

Lihat lagi

Mencapai Karbon Neutral status untuk Skop 1 & 2 pelepasan menjelang 2030

Untuk Ambition 3, kami sejajar dengan Komitmen Kemampanan Maybank bagi "Kedudukan Neutral Karbon untuk pelepasan Skop 1 dan 2 menjelang 2030 dan kedudukan Setara Karbon Sifar Bersih menjelang 2050".

Mencapai status Neutral Karbon untuk Skop 1 dan 2 menjelang 2030 dan melampaui ini untuk melaksanakan plastik sekali guna sifar untuk semua bangunan Etiqa, penggunaan kertas sifar dan semua kenderaan Etiqa sebagai EV menjelang 2030

Pada Oktober 2021, Maybank menandatangani surat hasrat dengan anak syarikat milik penuh Tenaga Nasional Bhd, TNBX Sdn Bhd untuk membeli Sijil Tenaga Boleh Diperbaharui Malaysia (mEC), bersamaan dengan 70% daripada pelepasan karbon Skop 2 operasinya di Malaysia termasuk untuk Etiqa.

Aktiviti semasa kami melalui inisiatif Pengantaraan Berasaskan Nilai (VBI) terus menunjukkan hasil positif dalam pengurangan keseluruhan penggunaan kertas, air, elektrik & plastik di semua premis Etiqa kami.

Lihat lagi

Perjalanan Kelestarian Etiqa

Berikut adalah inisiatif-inisiatif yang telah selesai atau dimasukkan ke dalam Etiqa sebagai sebahagian daripada operasi biasa kami.

Januari - Mei 2023
Mac 2023
Februari - Mac 2023
Februari 2023
Januari 2023
Disember 2022
Disember 2022
Oktober 2022
Oktober 2022
Julai 2022
Mei 2022
April 2022
Mac - April 2022
Mac 2022
Januari 2022
Disember 2021
Disember 2021
Disember 2021
Disember 2021
Disember 2021
Disember 2021
Disember 2021
Ogos 2021
Ogos 2021
Julai 2021
Ogos 2021
Disember 2020
Disember 2020
Disember 2020
Ogos 2020
Ogos 2020
Julai 2020
Julai 2020
Disember 2020
Disember 2020
Disember 2019
Disember 2019
Julai 2019
Julai 2019
Ogos 2019
Januari 2019
BNM CRM SA-Gap Analysis & Roadmap Exercise
Penandatangan Pertama di Malaysia dan ke-3 di Singapura mengenai PSI PBB
"Projek Air Bersih" kepada penduduk kampung terpilih di Baling & Kuala Krai, Kedah
Kontrak Kitar Semula Baru dengan AFES
Pelancaran Program Pemeriksaan Serviks Percuma (Fasa 3)
Pelancaran Program Mamogram Percuma (Fasa 5) dan Program Saringan Bergerak Kebangsaan Etiqa
Pelancaran Takaful Dalam Talian i-CARE OKU
Pelancaran liputan tambahan Pengecas Rumah Kenderaan Elektrik (EV)
Pemulihan Marin : Penerimaan Karang dengan Penyelam LEGES
Pelancaran perlindungan nyawa dan penyakit kritikal mampu milik di bawah platform i-Lindung Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
Laman web kelestarian yang memaparkan kenyataan Kelestarian Etiqa pada etiqa.com
Sumbangan makanan dan bantuan kepada penduduk terjejas banjir teruk di Pasir Mas, Kelantan
"Projek Air Bersih" kepada penduduk kampung terpilih di Kuala Lipis, Pahang & Sik, Kedah
Etiqa Vertical Farming - projek perintis di tingkat Modal Insan
Penerbitan Rangka Kerja Kelestarian Kumpulan Maybank
Kelulusan Rangka Kerja Pengurusan Risiko ESG
Penubuhan Jawatankuasa Pemandu Kemampanan VBI Etiqa
Pelancaran Ev Chargers di Dataran Maybank
Gulung keluar dari Drive Less Save More
Kelulusan cita-cita 3 ESG Etiqa
Penyatuan data untuk mengira jejak karbon Etiqa
Menubuhkan tadbir urus Kelestarian Etiqa
Projek: Penilaian Hijau & Papan Pemuka untuk Etiqa Malaysia oleh Malaysia Green Technology Corporation (MGTC)
Terbitan pertama Berita Kemampanan (secara mingguan)
Pengumuman 4 Komitmen Kemampanan Utama Maybank
Pengeluaran pertama ESG Digest Serantau (secara bulanan)
Kelulusan Pelan Hala Tuju Kelestarian Etiqa, untuk merangkumi 4 dimensi Dalaman & Sosial, Pembekal, Pelaburan & Pengunderaitan
Pendidikan: Sesi Webinar ke-2 dengan kakitangan (termasuk serantau) di Bengkel Upcycling (Gaya Hidup Lestari: DIY)
Kemasukan ESG sebagai topik semasa pembaharuan Reinsurance
Pelancaran Strategi Kemampanan Kumpulan Maybank, Rumah & Tonggaknya
Pendidikan: Sesi Webinar Pertama dengan kakitangan Kitar Semula (Embracing Recycling as Our Culture) & perkongsian bengkel dengan SwissRe
Sustainability Offsite 2.0 - Keputusan peringkat tinggi pengurusan untuk mengintegrasikan ke dalam proses perolehan, pelaburan & pengunderaitan
Projek Penilaian Bahan BSR (BSR: perundingan bukan keuntungan global yang mengkhususkan diri dalam Kelestarian)
Pelancaran Program Kitar Semula Etiqa (iCycle bin)
Sustainability Offsite 1.0 - Pendidikan & Kesedaran kepada Pengurusan
Penubuhan pasukan PMO Majlis Kemampanan Kumpulan
Pengeluaran pertama ESG/VBI Digest (secara bulanan)
Majlis Kelestarian Kumpulan ditubuhkan
Jawatankuasa Pemandu VBI ditubuhkan - Program kesedaran dimulakan
Dasar Risiko ESG disetempatkan
Amalan terbaik Maybank untuk pengurusan aset dana bukan ILP dilaksanakan

Legenda:

Inisiatif di Etiqa
Inisiatif di Kumpulan Maybank

Tadbir Urus Kelestarian Etiqa

Tadbir Urus Kelestarian kami meliputi keseluruhan Etiqa dan dengan sokongan daripada Pengurusan Kanan, kami bergerak secara berterusan dalam perjalanan Kelestarian kami. Tadbir Urus Kemampanan diselia oleh Jawatankuasa Pemandu Pengantaraan & Kelestarian Berasaskan Nilai (VBIS SC) Etiqa yang dipengerusikan bersama oleh 4 CEO entiti operasi Malaysia.

Lembaga Pengarah dan Pengurusan Kanan kami komited sepenuhnya terhadap Cita-cita kami dan Perjalanan ESG ini. Untuk menjejaskan perjalanan, VBIS SC bermesyuarat setiap bulan untuk mengesan kemajuan kami dan memetakan langkah seterusnya untuk Etiqa. Kemas kini yang kerap diberikan kepada Lembaga Pengarah kami untuk mendapatkan panduan mereka.

Muat turun Penyata Kemampanan Etiqa

Etiqa Cares

Etiqa Cares merangkumi usaha tanggungjawab sosial Etiqa untuk meningkatkan kehidupan individu, keluarga & komuniti yang kurang bernasib baik di seluruh Malaysia.

/