Carian
Tutup kotak carian ini.

Tadbir Urus Korporat

Kami menyedari kepentingan tadbir urus korporat yang baik untuk memastikan ketelusan, memberi manfaat yang saksama kepada para pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkaitan, dan untuk mengukuhkan kelebihan daya saing syarikat.

Piagam Pelanggan

Kami komited untuk memenuhi keperluan pelanggan kami, dan berpandukan Piagam Layanan Adil Pelanggan kami, kami telah menggariskan empat tunggak piawaian standard perkhidmatan sebagai komitmen kami untuk membantu para pelanggan kami serta ahli keluarga mereka dalam membuat keputusan yang tepat dengan menawarkan penyelesaian yang sesuai menerusi pelbagai produk dan perkhidmatan konvensional dan Islam kami.

Dasar Tadbir Urus Korporat

Lihat di bawah untuk dasar tadbir urus korporat Etiqa.

Jenis DasarTajukMuat Turun
Piagam Lembaga PengarahEtiqa Family Takaful Berhad
Piagam Lembaga PengarahEtiqa General Insurance Berhad
Piagam Lembaga PengarahEtiqa General Takaful Berhad
Piagam Lembaga PengarahEtiqa Life Insurance Berhad
Piagam Lembaga PengarahMaybank Ageas Holdings Berhad
PerlembagaanPerlembagaan Etiqa Family Takaful Berhad
PerlembagaanPerlembagaan Etiqa General Insurance Berhad
PerlembagaanPerlembagaan Etiqa General Takaful Berhad
PerlembagaanPerlembagaan Etiqa Life Insurance Berhad
PerlembagaanPerlembagaan Maybank Ageas Holdings Berhad

PENYATA POLISI PEMBERI MAKLUMAT KUMPULAN MAYBANK
Malayan Banking Berhad dan anak-anak syarikatnya dan cawangan luar negara ("Maybank") komited terhadap standard etika dan integriti tertinggi dalam menjalankan perniagaan dan operasinya. Sebagai sebahagian daripada komitmen ini, Maybank telah menyediakan ruang untuk mendedahkan sebarang kelakuan tidak wajar.

OBJEKTIF DASAR INI
Objektif dasar ini adalah untuk memastikan semua pekerja dan orang awam mempunyai akses kepada saluran selamat untuk membuat pendedahan mengenai sebarang kelakuan tidak wajar oleh mana-mana ahli atau wakil Maybank, dengan jaminan bahawa tidak akan ada kesan terhadap mereka.

SKOP
Kelakuan tidak wajar termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Rasuah dan penyelewengan;
 • Penipuan, kecurian atau penyelewengan;
 • Salah guna kuasa oleh pekerja;
 • Konflik kepentingan;
 • Pelanggaran Tatakelakuan Maybank;
 • Kegagalan untuk mematuhi kewajipan undang-undang dan pengawalseliaan;
 • pendedahan maklumat pelanggan yang tidak dibenarkan; Dan
 • Penyembunyian mana-mana perkara di atas.

Mana-mana orang yang menyedari, atau mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa, apa-apa kelakuan tidak wajar telah dilakukan oleh pekerja atau wakil Maybank boleh membuat pendedahan.

SALURAN PENDEDAHAN
Pendedahan boleh dibuat melalui mana-mana saluran berikut:

Talian Hotline AutomatikRakaman suara selamat: Nombor bebas tol 1-800-38-8833 atau +60-3-2026 8112 untuk luar negara
E-mailwhistleblowing@maybank.com
SuratPematuhan Kumpulan, Peti Surat 11635, 50752 Kuala Lumpur

Untuk maklumat lanjut mengenai senarai talian bebas tol di negara-negara di mana Maybank mempunyai kehadiran, sila klik di sini.

Pemberi maklumat digalakkan untuk memasukkan maklumat berikut dalam pendedahan tersebut bagi membantu siasatan:

 • Nama orang yang terlibat;
 • Tarikh dan masa acara;
 • Sifat acara;
 • Saksikan peristiwa itu, jika ada; Dan
 • Bukti peristiwa itu, jika ada.

SALURAN PENDEDAHAN LAIN
Pemberi maklumat juga boleh membuat pendedahan melalui saluran berikut:

Bank Negara Malaysiahttps://www.bnm.gov.my/whistleblowing-policy
Suruhanjaya Sekuritihttps://www.sc.com.my/investor-empowerment/lodge-a-complaint
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysiahttps://portaladuan.sprm.gov.my

 

KERAHSIAAN DAN PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT

Identiti pemberi maklumat yang membuat pendedahan dengan niat baik akan dirahsiakan dan hanya akan didedahkan atas dasar yang perlu tahu. Kakitangan yang memberi maklumat dengan niat baik juga akan dilindungi oleh Maybank daripada sebarang kesan.

JAWATANKUASA TADBIR URUS PEMBERI MAKLUMAT
Jawatankuasa Tadbir Urus Pemberi Maklumat Maybank dipengerusikan oleh pengarah bebas bukan eksekutif. Jawatankuasa tadbir urus menyediakan pengawasan untuk memastikan pendedahan yang dibuat melalui saluran pemberi maklumat diberikan perhatian yang mencukupi, kebebasan, penyiasatan dan tindakan pemulihan, jika perlu