Carian
Tutup kotak carian ini.
Siaran Akhbar

Etiqa Menyampaikan Komitmen terhadap Kelestarian: Menerbitkan laporan PSI PBB 2023

Malaysia

Berikutan peranan perintis Etiqa sebagai syarikat insurans Malaysia pertama dan tunggal mendaftar dengan Prinsip Insurans Mampan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UN PSI) di bawah Inisiatif Kewangan Program Alam Sekitar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNEP FI) pada 2023, Etiqa telah menerbitkan laporan kemajuan kelestariannya untuk pencapaian pada 2023.

Pencapaian Etiqa pada tahun 2023 boleh dikelompokkan di bawah 4 bidang.

 1. Cita-cita 1: Untuk tidak menaja jamin mana-mana Loji Penjanaan Kuasa Arang Batu Greenfield dan memenuhi Keperluan ESG dalaman untuk Pelaburan Ekuiti menjelang 2025

  Sebagai sebahagian daripada kumpulan Maybank yang lebih luas, Etiqa komited untuk tidak memastikan sebarang loji janakuasa arang batu baharu di Malaysia. Etiqa juga melakukan penilaian ketat terhadap risiko ESG yang berkaitan dengan pelaburan dan telah komited untuk sifarkan sebarang pelaburan ekuiti yang membawa risiko ESG yang teruk menjelang 2025.

  Pencapaian Eiqa pada tahun 2023: Etiqa tidak menaja jamin mana-mana loji penjanaan kuasa arang batu greenfield dan perkadaran pelaburan ekuiti Eiqa dengan Penarafan Risiko ESG Teruk telah menurun kepada 0.2%.

 2. Cita-cita 2: Meningkatkan kehidupan 900,000 isi rumah menjelang 2025

  Etiqa berhasrat untuk mempunyai rangkaian produk yang mudah diakses untuk mereka yang kurang mendapat perkhidmatan dan yang kurang diinsuranskan. Ini melibatkan peningkatan kemampuan, aksesibiliti, dan nilai perlindungan untuk memenuhi permintaan pelanggan, sejajar dengan matlamat Etiqa untuk meningkatkan liputan dan memupuk rangkuman kewangan. Selain itu, Etiqa kekal berdedikasi terhadap inisiatif Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) dan Tanggungjawab Zakat Korporat (CZR).

  Pencapaian Etiqa pada 2023: Dari 2021 hingga Disember 2023, Etiqa meningkatkan taraf hidup 669,680 isi rumah, mewakili 74% daripada sasaran kumulatif 2025. Ini dicapai dengan kerjasama organisasi seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dalam menawarkan produk i-Lindung di mana ahli KWSP boleh membuat pengeluaran daripada akaun mereka untuk membeli insurans dan takaful. Etiqa juga menjawab gesaan kerajaan dalam menawarkan insurans dan takaful Rahmah iaitu produk kemalangan diri mikro yang disasarkan di pasaran massa. Etiqa juga terus bekerjasama rapat dengan rakan kongsi Bukan Kerajaan

  Pertubuhan bukan kerajaan (NGO) seperti Yayasan Mawar dan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia (NCSM) akan melancarkan program saringan kanser secara percuma di seluruh negara serta Islamic Aid Malaysia bagi membekalkan air bersih ke kampung-kampung luar bandar.

 3. Cita-cita 3: Mencapai status Neutral Karbon bagi pelepasan Skop 1 dan 2 menjelang 2030 dan kedudukan Setara Karbon Sifar Bersih menjelang 2050

  Cita-cita ini sejajar dengan matlamat kelestarian Maybank untuk neutral karbon menjelang 2030 dan sifar bersih menjelang 2050. Pada 2021, Maybank bekerjasama dengan TNBX Sdn Bhd untuk membeli sijil Tenaga Boleh Baharu Malaysia (mRECs), mengimbangi 70 peratus daripada pelepasan Scope2 Kumpulan Maybank. Sebagai tambahan kepada kredit karbon ini, usaha berterusan Eiqa melalui pelbagai inisiatif seperti menggantikan lampu dengan mentol LED dan menggalakkan tindakan penjimatan kuasa, telah menghasilkan hasil yang positif, menunjukkan pengurangan ketara dalam penggunaan elektrik di semua premis Etiqa. Walaupun dengan lebih ramai kakitangan kembali bekerja di pejabat, Etiqa mencatatkan pelepasan Scope2 yang lebih rendah pada 2023 berbanding 2021 dan 2022. Di samping itu, Etiqa sedang dalam proses peralihan kereta syarikat kepada Kenderaan Elektrik untuk mengurangkan pelepasan Scope1.

  Pencapaian Etiqa pada 2023: Walaupun dengan lebih ramai kakitangan kembali bekerja di pejabat, Etiqa mencatatkan pelepasan Skop 2 yang lebih rendah pada 2023 (11,760 CO2e) berbanding 2021 (11,788 CO2e) dan 2022 (11,952 CO2e).

 4. Cita-cita 4: Mencapai 80,000 jam setahun untuk penglibatan dan aktiviti yang berkaitan dengan kelestarian

  Etiqa menggalakkan semua kakitangannya untuk mengambil bahagian dalam aktiviti kelestarian, sekali gus memberi kesan positif kepada alam sekitar dan masyarakat.

  Pencapaian tahun 2023: Mencapai sejumlah 84,989 jam, iaitu 119% daripada sasaran Jam Kelestarian 2023.

Kamaludin Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Etiqa Insurance and Takaful berkata, "Sebagai syarikat insurans dan takaful pertama di Malaysia yang menjadi penandatangan Prinsip Insurans Mampan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UN PSI) pada tahun 2023, saya dengan bangganya mendedahkan pencapaian yang telah dicapai oleh Etiqa dalam empat Cita-cita Kelestariannya. Pencapaian ini adalah bukti ketelusan Etiqa dan betapa seriusnya kami mengambil peranan kami sebagai penandatangan PSI PBB, dan kesan yang ingin dibuat oleh Etiqa dalam bidang kelestarian.

Walaupun Etiqa memulakan perjalanan Kelestariannya sejak 2019, momentum ini telah berkembang dengan mantap selama bertahun-tahun, di mana kami telah menyepadukan prinsip ESG ke dalam strategi perniagaan dan operasi kami di mana sahaja kami boleh. Oleh kerana Etiqa adalah pemain serantau, kami juga telah mula mengeksport amalan kelestarian kami ke negara-negara ASEAN yang lain, sekali gus memperluaskan jejak kemampanan kami dan memacu perubahan positif merentasi sempadan, sejajar dengan visi kami iaitu 'Menjadikan Dunia Tempat yang Lebih Baik'."

UNEP FI adalah perkongsian antara Program Alam Sekitar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan sektor kewangan global untuk menggerakkan kewangan sektor swasta untuk membantu mewujudkan sektor kewangan yang memberi perkhidmatan kepada manusia dan planet sambil memberikan kesan positif. Pada tahun 2012, UNEP FI melancarkan empat Prinsip utama untuk Insurans Lestari (PSI) untuk menyediakan pelan hala tuju global untuk membangun dan mengembangkan penyelesaian pengurusan risiko dan insurans inovatif yang diperlukan untuk menggalakkan tenaga boleh diperbaharui, air bersih, keselamatan makanan, bandar mampan dan komuniti berdaya tahan bencana.

Inisiatif Kewangan Program Alam Sekitar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bekerjasama dengan lebih daripada 400 ahli (bank, penanggung insurans, dan pelabur) dan lebih daripada 100 institusi sokongan. UNEP PSI adalah Gabungan Kelestarian terkemuka untuk industri insurans di seluruh dunia. PSI mempunyai 135 ahli syarikat insurans sebagai penandatangan yang mewakili hampir satu perempat daripada pemain insurans dunia.

Untuk maklumat lanjut mengenai perjalanan kelestarian Etiqa, lawati halaman kelestarian kami.