Laporan Kewangan

Fakta dan Angka

Jumlah Pelanggan

1 1.  6MIL

Jumlah Tuntutan Dibayar

RM4.  1BIL

Premium Bertulis Kasar

RM11.1 BILION

Keuntungan Sebelum Cukai

RM477.6 JUTA

Jumlah Aset

RM52.4 BILION

*Tahun sehingga kini Disember 2022

Laporan Kewangan

Di Etiqa, kami mengutamakan kejelasan dan ketelusan. Sila muat turun dan lihat laporan kewangan kami di bawah.

TahunEntitiJenis LaporanMuat Turun
2023Etiqa Family Takaful BerhadInterim
2023Etiqa General Insurance BerhadInterim
2023Etiqa General Takaful BerhadInterim
2023Etiqa Life Insurance BerhadInterim
2023Maybank Ageas Holdings BerhadInterim
2022Etiqa Family Takaful BerhadInterim
2022Etiqa General Insurance BerhadInterim
2022Etiqa General Takaful BerhadInterim
2022Etiqa Life Insurance BerhadInterim
2022Etiqa Family Takaful BerhadPenuh