Ketua-ketua Kami

Profil Eksekutif

Temui individu yang bertanggungjawab menjalankan Etiqa.

Datuk R. Karunakaran
Director & Chairman
Lihat Profil
Datuk R. Karunakaran
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif (Pengerusi)
Lihat Profil
Antonio Cano
Bukan Bebas Bukan Eksekutif Pengarah (Naib Pengerusi)
Lihat Profil
Khalijah Ismail
Pengarah Eksekutif
Lihat Profil
Gary Lee Crist
Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif
Lihat Profil
Dato' Majid Mohamad
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Lihat Profil
Datuk Mohd Najib Abdullah
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Lihat Profil
Fauziah Hisham
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Lihat Profil
Datuk Mohd Najib Abdullah
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif (Pengerusi)
Lihat Profil
Frank J.G. Van Kempen
Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif (Naib Pengerusi)
Lihat Profil
Datuk Nora Manaf
Pengarah Eksekutif
Lihat Profil
Serina Abdul Samad
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Lihat Profil
Daniela Adaggi
Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif
Lihat Profil
Mohamad Shukor Ibrahim
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Lihat Profil
Tan Kwang Kherng
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Lihat Profil
Dato' Majid Mohamad
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif (Pengerusi)
Lihat Profil
Profesor Dr. Rusni Hassan
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif dan Ahli Jawatankuasa Syariah Kumpulan
Lihat Profil
Wong Shu Yoon
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Lihat Profil
Datuk Mohd Najib Abdullah
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif (Pengerusi)
Lihat Profil
Frank J.G. Van Kempen
Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif
Lihat Profil
Colin Pakshong
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Lihat Profil
Dr. Ariffin Datuk Yahaya
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Lihat Profil
Dato' Majid Mohamad
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif (Pengerusi)
Lihat Profil
Colin Pakshong
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Lihat Profil
Mohd Din Merican
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Lihat Profil
Profesor Dr. Azman Mohd Noor
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif dan Pengerusi Jawatankuasa Syariah Kumpulan
Lihat Profil